انواع قفل های رمزدار و کلیدی از برترین برندهای دنیا مناسب اتاق فرار (اسکیپ روم)

پنیکاتور Panicator (42)

مسترلاک Master Lock (24)

وردلاک WordLock (4)

دادلی Dudley (3)

آمازون Amazon Basics (2)

گوتِرَول Go Travel (2)

ایباس Abus (2)

اُکلاک Oklok (1)

فورتلاکز FortLocks (1)

فوسمون Fosmon (1)

بوزیس Bozzys (1)

سپاکس Sepox (1)

قفل / سایر برندها (13)